VOORWAARDEN

Autorijden is een serieuze aangelegenheid. Gebruik de INFINITI InTouch-services alleen wanneer dit veilig is.

Abonnementsovereenkomst is vereist voor inschrijving. Er is een compatibele smartphone vereist (alleen iOS en Android), deze wordt niet bij de auto geleverd. Het mobiele netwerk en de autoservices die worden geleverd door onafhankelijke bedrijven vallen niet onder het beheer van INFINITI. Het mobiele netwerk is niet in alle gebieden beschikbaar. Het gebruik van de INFINITI InTouch-functies is afhankelijk van het eigen data-abonnement voor de smartphone van de klant. Vraag uw mobiele aanbieder naar meer informatie. Niet alle beschikbare functies zijn beschikbaar voor alle modellen met INFINITI InTouch. Het maken van PS-kaarten is mogelijk niet in elk gebied even gedetailleerd of geeft mogelijk niet de huidige regels op de weg juist aan. Bepaalde apps en services, waaronder Google-services, worden geleverd door onafhankelijke bedrijven, die niet onder het beheer van INFINITI vallen. Indien de app-provider of mobiele aanbieder de service beëindigt/beperkt, kan de service zonder aankondiging worden opgeschort of beëindigd. INFINITI en/of vertegenwoordigers ervan kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. INFINITI is niet verantwoordelijk voor enige vervanging of upgrade van de apparatuur of de app, nog voor de hiermee gepaard gaande kosten, wanneer een vervanging of upgrade nodig is voor de werking vanwege wijzigingen aan de app of services. De voorwaarden van de Abonnementsovereenkomst zijn van toepassing. De initiële proefperiode start op de verkoopdatum van de auto; hierna is een betaald abonnement vereist tegen de op dat moment huidige abonnementsprijs. De standaard SMS-kosten en/of dataverbruik kan van toepassing zijn op communicatie ontvangen via e-mail of SMS/tekstbericht. De Abonnementsovereenkomst is vereist voor inschrijving.

Voor sommige voertuigapps moet de INFINITI InTouch app worden geïnstalleerd en moet u zich aanmelden met een actief account om ervoor te zorgen dat de apps werken.

Programmeer nooit tijdens het rijden. De GPS-kaarten zijn mogelijk niet in elk gebied even gedetailleerd en mogelijk wordt de huidige situatie niet weergegeven.

iPhone®

Houd altijd uw volledige aandacht bij het besturen van uw auto. Vermijd het gebruik van uw iPhone® wanneer u hierdoor kunt worden afgeleid terwijl u aan het rijden bent. Raadpleeg de dealer voor meer informatie. iPhone® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple, Inc. Alle rechten voorbehouden. iPhone® wordt niet meegeleverd.

Bluetooth®

De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van de ondersteuning voor Bluetooth® van de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dergelijke merken door Nissan wordt onder licentie gedaan.